انبار

برچسب قفسه الکترونیکی (ESL) مصرف کاغذ را کاهش می دهد و مدیریت انبار را بسیار آسان تر از قبل می کند. مزایا را در زیر مشاهده کنید.

به سیستم های ERP متصل است.

اطلاعات مورد کاملاً نمایش داده شده.

به روز رسانی فوری سطح سهام ؛

کمک عملکرد هشدار LED بر روی برچسب ها ؛

با داشتن تمام این ویژگی ها ، می توان از انبار در صحت و صحت موجودی ، جلوگیری از خطر ابتلا به سهام و کنترل هزینه اطمینان یافت.

انبار تجارت

hrt (5)
hrt (4)
hrt (2)
hrt (3)
hrt (1)