ویدئو

1. ZKONG Blade - نازکترین برچسب قفسه الکترونیکی جهان

2. جلسه ZKONG Valley ESL

3. برچسب های قفسه الکترونیکی ZKONG برای دیجیتالی شدن تازه ها

4. برچسب های قفسه الکترونیکی ZKONG برای دیجیتالی شدن میوه تازه

5. معرفی Zkong Beyond Series ESL