داروخانه

در جامعه سالخورده ، تقاضا برای دارو به سرعت در حال رشد است ، بنابراین داروخانه ها نقشی اساسی در صنعت خرده فروشی مدرن دارند.

برچسب قفسه الکترونیکی (ESL) روش مناسبی برای تبلیغ دقیق و دقیق داروها و نمایش اطلاعات لازم مانند عوارض جانبی ، موارد منع مصرف و سایر مواردی است که مشتری باید در قفسه ها بشناسد.

فراتر از آن ، ESL برای بهینه سازی عملکرد فروش فروشگاه های دارو با استفاده دقیق از نیازهای مشتریان و تنظیم سریع سهام برای تقاضای بازار ، برای سیستم اینترنت اشیا نیز اساسی است. بدون شک ، ESL انقلاب دیجیتالی را در سراسر فروشگاه های زنجیره ای دارو آغاز کرده است.

ESL - دکتر هونگنز

ESL - دکتر لروی - انگیس

ESL - دکتر تنستدت

داروخانه تیلیا