Zkong و بیست و دومین نمایشگاه تجارت خرده فروشی چین - 2020CHINASHOP

بیست و دومین نمایشگاه تجارت خرده فروشی چین - # 2020 CHINASHOP - در مرکز نمایشگاه ها و همایش های ملی (NECC) در شانگهای پیشرفت کرده است.

شبکه های ZKONG محصولات برتر و راه حل های ما را برای نمایشگاه در سالن نمایشگاه 8 ، غرفه 7032 با سناریوهای خرده فروشی کامل شبیه سازی شده ، و همچنین باریکترین برچسب قفسه الکترونیکی - سری Blade ارائه می دهند.

ما مشتاقانه منتظر دیدن شما در غرفه خود هستیم تا امکانات بیشتر خرده فروشی فناوری را بررسی کنیم.

ما را دنبال کنید تا از تمام رویدادهای جدید و تحولات فن آوری شبکه های ZKONG مطلع شوید.

kiu (7)
kiu (8)
kiu (1)
kiu (2)
kiu (3)
kiu (4)
kiu (5)
kiu (6)

زمان ارسال: 24 نوامبر -202020